Đề thi (năm trước)

Đề thi gồm: 3 điểm phần lý thuyết tổ hợp + 7 điểm phần lý thuyết đồ thị
Cấu trúc đề thi:

Cùng một nhóm kiến thức có thể có các gói câu hỏi khác nhau. Các bạn được tùy chọn gói câu hỏi phù hợp với khả năng của mình. Không làm cả hai gói câu hỏi của cùng một nhóm (được 0 điểm)

Các bạn tham khảo đề minh họa dưới đây để đi thi chọn cho đúng, không làm thừa nhé.

(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa :D)

Facebook Comments
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *